Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη)

 • Επαγγελματικά Δικαιώματα

  Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Προεδρικού ∆ιατάγµατος (Π.∆.) 514/89 Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, της σχολής ∆ιοίκησης και Οικονοµίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων µε βάση τις εξειδικευµένες επιστηµονικές και τεχνικές γνώσεις τους µπορούν να ασχολούνται είτε σε συνεργασία µε άλλους επιστήµονες είτε αυτοδύναµα ως στελέχη επιχειρήσεων διαφόρων δραστηριοτήτων στον ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα µε τις ακόλουθες αρµοδιότητες:

  Διαβάστε περισσότερα: Επαγγελματικά Δικαιώματα

  Προφίλ Αποφοίτων

  Οι απόφοιτοι μας εργάζονται σε επιχειρήσεις τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ακόμη πολλοι απόφοιτοι μας έχουν συνεχίσει τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο με μεγάλη επιτυχία.

  Δεν  είναι λίγοι μάλιστα αυτοί που είτε στήσανε τη δική τους επιχείρηση, είτε ανέλαβαν με επιτυχία την οικογενιακή τους επιχείρηση.

  Διαβάστε περισσότερα: Προφίλ Αποφοίτων

ΣπουδάΖΩ στη Δυτική Μακεδονία


Διαδραστικός ΔΜ

 

eudoxus

 

home link paso

 

Στοιχεία Επικοινωνίας


Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Κοζάνη

Κοίλα Κοζάνης, Κοζάνη 50100
 
 
τηλ. +30 24610 68221
fax. +30 24610 33521
email: sec-dioik@teiwm.gr

Γραμματεία Τμήματος

Αναστασία Λιόφα

Νίκος Κουκουλέτας 


 

Υπεύθυνος Ιστοσελίδας 

Αλεξία Αντωνιάδου