Ανακοίνωση Φοιτητών για το Μάθημα Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Πρώην Τ.Ε.Ι., Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων)

Ως καθηγητής του μαθήματος "Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων" για το πρόγραμμα Σπουδών του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας) σας ενημερώνω ότι:

1. Πρέπει να κάνετε αίτημα εγγραφής στο e-class του μαθήματος :

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (DN 5341)

Δρ. Σπινθηρόπουλος Κωνσταντίνος

 

2. Εφόσον κάνετε αίτημα εγγραφής στο e-class του παραπάνω μαθήματος θα λάβετε μήνυμα ως προς τον τρόπο εξέτασης του μαθήματος.

3. Θα βγει σχετική ανακοίνωση ως προς τον τρόπο εξέτασης και σε ποιο e-class (από τα τρία που υπάρχουν στο σύστημα) θα πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι στο teionoline και στο Site του Νέου τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.

4.Όσοι ΔΕΝ κάνετε εγγραφή στο συγκεκριμένο e-class του μαθήματος ΔΕΝ θα μπορέσετε να έχετε άμεση ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για την τρόπο αξιολόγησης της επίδοσης σας.

 

5.Ταυτόχρονα με την εγγραφή σας στο μάθημα που σας υποδεικνύω θα κάνετε ΔΙΑΓΡΑΦΗ από το μάθημα που είστε εγγεγραμμένοι.

 

 

Υ.Γ. Δεν αφορά φοιτητές του τμήματος Δ.Ε.Τ. οι οποίοι παρακαλοθούν το Πανεπιστημιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Δ.Ε.Τ.

 

 

Παρακαλώ για τις ενέργειες σας.

 

Δρ. Σπινθηρόπουλος Κωνσταντίνος.

Επίκουρος Καθηγητής Δ.Ε.Τ."