Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη)

 • Πρόγραμμα σπουδών(κατευθύνσεις)

  Το νέο Πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων καταρτίστηκε με γνώμονα τις σύγχρονες εξελίξεις στην διοικητική και οικονομική επιστήμη και τις ανάγκες της αγοράς για καλά καταρτισμένα στελέχη επιχειρήσεων. Στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνης) λειτουργούν 2 κατευθύνσεις σπουδών που παρέχουν εξειδίκευση στους φοιτητές στα αντικείμενα:

  • Διοίκησης Επιχειρήσεων και
  • Marketing

  Το  Πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα την Κοζάνη χωρίζεται χρονικά σε 2 περιόδους: 

  Τα 2 πρώτα χρόνια του προγράμματος σπουδών (εξάμηνα Α',Β',Γ' και Δ΄) αποτελούν τον κύριο κορμό των σπουδών με κοινά μαθήματα και για τις 2 κατευθύνσεις, αποτελούμενα από 24 συνολικά υποχρεωτικά μαθήματα που καλύπτουν βασικές έννοιες και αρχές της Διοίκησης Επιχειρήσεων, Marketing, Οικονομικών, Στατιστικής, Λογιστικής και Πληροφορικής. Τα μαθήματα αυτά είναι κοινά σε μεγάλο βαθμό με τα άλλα τμήματα της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, δημιουργώντας έτσι συνέργειες σε ότι αφορά τη διδασκαλία των μαθημάτων και τη χρήση σύγχρονων υποδομών διδασκαλίας, αλλά και προάγοντας την ακαδημαϊκή και εκπαιδευτική συνοχή των προγραμμάτων σπουδών σε επίπεδο Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας.


  Με τα μαθήματα κορμού οι φοιτητές πέρα από τις βασικές γνώσεις τις οποίες λαμβάνουν έρχονται σε επαφή με τα αντικείμενα των 2 κατευθύνσεων του Τμήματος, γεγονός που θα διευκολύνει την επιλογή τους στο Ε' εξάμηνο των σπουδών τους, καθώς ανακαλύπτουν την κλίση την οποία έχουν και σχηματίζουν μια πρώτη εικόνα για την καριέρα ή την περαιτέρω εξειδίκευση την οποία θέλουν να ακολουθήσουν με το πέρας των σπουδών τους.


  Στα επόμενα 2 χρόνια των σπουδών, και συγκεκριμένα στο τέλος του Δ' εξαμήνου, οι φοιτητές επιλέγουν ποιά κατεύθυνση επιθυμούν να ακολουθήσουν μεταξύ των κατευθύνσεων της Διοίκησης Επιχειρήσεων και του Marketing. Και οι 2 κατευθύνσεις αποτελούνται από 3 εξάμηνα μαθημάτων (Ε',ΣΤ',Ζ') με παρακολούθηση μαθημάτων που αποτελούνται από ώρες Θεωρίας, Εργαστηρίων και Ασκήσεων Πράξης, και 1 τελικό εξάμηνο (Η'), στο οποίο εκπονούν της πτυχιακή τους εργασία, παράλληλα με την πρακτική τους άσκηση

  Η δομή του προγράμματος σπουδών περιγράφεται στον πίνακα 2.4 που ακολουθεί. Το σύνολο των μαθημάτων που προσφέρονται συνολικά στους φοιτητές είναι 48 μαθήματα για την κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων και 49 μαθήματα για την κατεύθυνση του Marketing.

   

    Κατ. ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων  Κατεύθυνση Marketing
  Κορμού (σύνολο) 24 24
  Γενικής Υποδομής 11 11
  Ειδικής Υποδομής 7 7
  Ειδικότητας 6 6
  Κατεύθυνσης (σύνολο) 24 25
  Ειδικής Υποδομής 11 8
  Ειδικότητας 13 17
  Σύνολο Μαθημάτων 48 49

  Από αυτά το σύνολο των μαθημάτων τα 24 μαθήματα είναι μαθήματα κορμού τα οποία είναι κοινά και για τις 2 κατευθύνσεις. Τα υπόλοιπα 24 είναι τα μαθήματα κατεύθυνσης για την κατεύθυνση της Διοίκησης Επιχειρήσεων και 25 είναι τα αντίστοιχα μαθήματα της Κατεύθυνσης Marketing

  Συνολικά οι φοιτητές οφείλουν να παρακολουθήσουν και να εξετασθούν επιτυχώς σε 42 μαθήματα, να υπερασπιστούν επιτυχώς την πτυχιακή τους εργασία, και να αξιολογηθούν θετικά στην πρακτική τους άσκηση. Τα παραπάνω αντιστοιχούν στην συγκέντρωση 240 ECTS εκ των οποίων 210 προκύπτουν από την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση των 42 μαθημάτων, 15 από την πτυχιακή εργασία και 15 από την πρακτική άσκηση.

 

eudoxus

 

home link paso

 

Στοιχεία Επικοινωνίας


Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Κοζάνη

Κοίλα Κοζάνης, Κοζάνη 50100
 
 
τηλ. +30 24610 68221
fax. +30 24610 33521
email: sec-dioik@teiwm.gr

Γραμματεία Τμήματος

Αναστασία Λιόφα


 

Υπεύθυνος Ιστοσελίδας 

Αλεξία Αντωνιάδου