Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη)

 • ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ (2)

  Ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος ότι οι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις για εξέταση της Πτυχιακής τους Εργασίας , που θα πραγματοποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 και ώρα έναρξης 9:00, πρέπει να παραδώσουν στη Γραμματεία  (ή να αποστείλουν)

  ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ένα CD,το οποίο θα περιλαμβάνει την οριστική μορφή της Πτυχιακής τους Εργασίας σε μορφή pdf ,word και power point. Στο CD θα γράφετε το όνομά σας, το DN σας και τον τίτλο της πτυχιακής (είτε στο εξώφυλλο είτε με μαρκαδοράκι πάνω στο CD).

  Το CD θα συνοδεύεται από την έγκριση του επιβλέποντα καθηγητή για την υποβολή της εργασίας  (είτε με τη συμπλήρωση του σχετικού εντύπου, είτε με μορφή e-mail από τον καθηγητή)

  Το έντυπο για την έγκριση του καθηγητή μπορείτε να το δείτε στο παρακάτω link:

  https://ba-k.teiwm.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=116&Itemid=207&lang=el

  Το συμπληρώνετε και το δίνετε στον καθηγητή για να εγκρίνει την πτυχιακή σας εργασία, υπογράφοντας στο τέλος του εντύπου.  Στη συνέχεια το προσκομίζετε στη Γραμματεία μαζί με το cd, σύμφωνα με τα αναφερόμενα ανωτέρω.

  Εναλλακτικά (εάν είστε μακριά και δεν μπορεί ο καθηγητής να σας υπογράψει αυτοπροσώπως), μπορείτε να αποστείλετε την εργασία σας με e-mail στον καθηγητή και ως έντυπο έγκρισης να θεωρηθεί το απαντητικό e-mail του καθηγητή, στο οποίο θα σας λέει  ότι η εργασία σας εγκρίνεται. Θα το τυπώσετε και θα το προσκομίσετε στη Γραμματεία μαζί με το cd.

  Τα CD πρέπει οπωσδήποτε να έχουν έρθει στη Γραμματεία έως τις 23 Απριλίου 2018, προκειμένου να γίνει ο έλεγχος για μη λογοκλοπή από τη Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ.

  Επίσης γνωστοποιείται στους φοιτητές ότι την ημέρα της εξέτασης πρέπει να βρίσκονται στο χώρο του ΤΕΙ από τις 8:30 π.μ. και να έχουν μαζί τους ένα ή δύο εκτυπωμένα αντίτυπα της Πτυχιακής τους Εργασίας για τη διευκόλυνση της Εξεταστικής Επιτροπής καθώς και ένα cd για την παρουσίαση της εργασίας τους (το οποίο ενδέχεται να κρατήσει στο τέλος της εξέτασης ο επιβλέπων καθηγητής). Στα εκτυπωμένα αντίτυπα θα πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικά (με ποινή απόρριψης της πτυχιακής εργασίας) Υπεύθυνη Δήλωση για μη λογοκλοπή.

  Την Υπεύθυνη Δήλωση για μη λογοκλοπή μπορείτε να τη βρείτε και στο παρακάτω link:
  https://ba-k.teiwm.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=116&Itemid=207&lang=el

  Από τη Γραμματεία του Τμήματος