Αρχική

Επισκεφθείτε το ΝΕΟ SITE

727x318 teiwm2015 copy

 

Η έδρα του τμήματος μας βρίσκεται στην πόλη της Κοζάνης στο campus του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, με σύγχρονες υποδομές και εργαστήρια. Εντάσσεται διοικητικά στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.

Το Τμήμα μας από το 1985 εκπαιδεύει στελέχη για τον απαιτητικό κόσμο των επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας, με σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες, οι οποίες επικαιροποιούνται διαρκώς ώστε να συμβαδίζουν με τις εξελίξεις στην οικονομική επιστήμη και τις ανάγκες της αγοράς. 

Οι προπτυχιακές σπουδές διαρκούν 8 εξάμηνα. Στο τελευταίο εξάμηνο οι φοιτητές μας εργάζονται με αμοιβή σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. 

Οι απόφοιτοι μας εργάζονται με επιτυχία τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας ως διοικητικά στελέχη. Αρκετοί μάλιστα συνεχίζουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Το Τμήμα μας προσφέρει ακόμη ένα ιδιαίτερα δημοφιλές Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) σε συνεργασία με το Εθνικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Ternopil (Ουκρανία), με τμήματα στην Κοζάνη και την Καστοριά.