Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη)

 • ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

  Για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους οι πρωτοετείς φοιτητές 2017-18, θα πρέπει να προσκομίσουν  ή να αποστείλουν από την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου μέχρι και την Τρίτη 26/09/2017 , στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων τα παρακάτω:

  1. Εκτύπωση της Ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής (υπογεγραμμένη) που υπέβαλαν στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
  2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  3. Πιστοποιητικό γέννησης
  4. Μία φωτογραφία τύπου ταυτότητας.

  Επισημαίνεται ότι όλες οι ανωτέρω διαδικασίες εγγραφής ολοκληρώνονται είτε από τους ίδιους τους επιτυχόντες είτε από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

  Οι φοιτητές θα παραλάβουν τους κωδικούς πρόσβασης μετά τις 26-09-2017 ηλεκτρονικά με e-mail (στα e-mail που δήλωσαν στην αίτηση εγγραφής τους).

  Βεβαίωση εγγραφής/σπουδών μπορούν να παραλάβουν από 19-09-2017 και έπειτα, είτε από τη Γραμματεία του Τμήματος, είτε εξ αποστάσεως με  αίτημά τους στη Γραμματεία του τμήματος τους μέσω ΚΕΠ.

  Η διεύθυνση αποστολής των εγγράφων είναι:

   

  ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ

  ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

  ΚΟΙΛΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

  Τ.Κ. 50 100, ΤΗΛ.: 24610 68221