Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη)

  • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

    Την Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017, και ώρα 8:00 π.μ. θα συνέλθει η επιτροπή αξιολόγησης. Όσοι υποψήφιοι έχουν λάθη στην αίτηση να προσκομίσουν Προσωπικά στην επιτροπή παραστατικά αποδείξεως ή να συμπληρώσουν ΞΑΝΑ την ηλεκτρονική αίτηση αξιολόγησης.

    Στις 7 Ιουλίου 2017 θα γίνει ανάρτηση και έναρξη υποβολής ενστάσεων και στις 15 Ιουλίου η συνεδρίαση του τμηματος ΔΕ με μοναδικό θέμα την αξιολόγηση.

    Δείτε αναλυτικά οδηγίες στο URL: https://goo.gl/s8NRBQ