Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη)

 • ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ

  ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

  (Προκήρυξη Φ.ΔΔ.1/2.2/1381/19-05-2017)

  Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή με τα σχετικά δικαιολογητικά τοποθετημένα σε ειδικό φάκελο μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών δηλαδή από  31-5-2017 έως και 19-6-2017, στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα την Κοζάνη.

  Επιπλέον, αφού υποβληθεί η αίτηση και λάβει αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία, οι υποψήφιοι οφείλουν, επί ποινή απαραδέκτου της αίτησης, να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν σχετική φόρμα η οποία βρίσκεται στο παρακάτω link:

  https://goo.gl/forms/tWoIDmRiEXKo8fhM2

   

   

  Από τη Γραμματεία του Τμήματος