Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη)

 • Έρευνα

  To Τμήμα μας ασχολείται ενεργά με σύγχρονα ερευνητικά αντικείμενα που αφορούν τη Διοίκηση των Επιχειρήσεων, το Μάρκετινγκ και την Οικονομική Επιστήμη. Όλα τα μέλη Ε.Π. έχουν να παρουσιάσουν ερευνητική εργασία και δημοσιεύσεις για την τελευταία τριετία, με άμεση (συγγραφική) ή έμμεση (υποστηρικτική) εμπλοκή.


   

  Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του τμήματος θα επικεντρωθούν για τα επόμενα πέντε χρόνια σε 5 κύριους τομείς:

  1. Διοίκηση Επιχειρήσεων και στρατηγικές εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων.
  2. Εφαρμογή πληροφοριακών συστημάτων στις ελληνικές ΜΜΕ.
  3. Μάρκετινγκ, Συμπεριφορά και Ψυχολογία Καταναλωτή. Social Networking Analysis
  4. Διεθνείς οικονομικές σχέσεις της Ελληνικής Οικονομίας
  5. Ανάλυση κλάδων της τοπικής οικονομίας και συμβολή τους στην περιφερειακή ανάπτυξη της Δυτικής Μακεδονίας (π.χ. κλάδος Γούνας)

   

  Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην συμμετοχή των φοιτητών στις ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος. Οι φοιτητές καθ'ολην τη διάρκεια των σπουδών τους αναλαμβάνουν μικρές ερευνητικές εργασίες στις οποίες μαθαίνουν πρακτικά και εφαρμοσμένα τη διαδικασία διεξαγωγής μιας έρευνας, και τις τεχνικές συγγραφής και παρουσιάσης ερευνητικών αποτελεσμάτων και νέων ιδεών.
  Στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας οι φοιτητές σε μεγάλο ποσοστό κάνουν πρωτογενή έρευνα, με τη συλλογή ερωτηματολογίων, την ανάλυση μελετών περιπτώσεων μικρομεσαίων, αλλα και δευτερογεννή έρευνα με την συλλογή και ανάλυση δεδομένων, τα οποία μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν τόσο για ερευνητικούς σκοπούς όσο για λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Τα θέματα που δίνονται για πτυχιακές από τους καθηγητές του Τμήματος, σε συνεννόηση με τους φοιτητες, τους βοηθούν να ανάπτύξουν τις ερευνητικές τους ικανότητες και να εξειδικευτούν σε θέματα που τους ενδιαφέρουν επαγγελματικά και ερευνητικά, συμβάλλοντας παράλληλα και στις ερευνητικές δραστηριότητες του τμήματος.

ΣπουδάΖΩ στη Δυτική Μακεδονία


Διαδραστικός ΔΜ

 

eudoxus

 

home link paso

 

Στοιχεία Επικοινωνίας


Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Κοζάνη

Κοίλα Κοζάνης, Κοζάνη 50100
 
 
τηλ. +30 24610 68221
fax. +30 24610 33521
email: sec-dioik@teiwm.gr

Γραμματεία Τμήματος

Αναστασία Λιόφα

Νίκος Κουκουλέτας 


 

Υπεύθυνος Ιστοσελίδας 

Αλεξία Αντωνιάδου