Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη)

 • Σπουδές

  Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα την Κοζάνη παρέχει προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές υψηλού επιπέδου με επίκεντρο την περιφερειακή ανάπτυξη της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας και την ενίσχυση της εξωστρέφιας και της νεανικής επιχειρήματικότητας.

  Συγκεκριμένα παρέχονται τα έξης προγράμματα σπουδών : 

  1. πτ. Τεχνολογου Δίοικησης Επιχειρήσεων (4 χρόνια) - Κατεύθυνσης Διοίκησης Επιχειρήσεων

  2. πτ. Τεχνολογου Δίοικησης Επιχειρήσεων (4 χρόνια) - Κατεύθυνσης Marketing

  3. ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) σε συνεργασία με το Εθνικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Ternopil.

   

  Το Τμήμα μας είναι δεσμευμένο στο όραμα της παροχής εκπαίδευσης με διεθνή προσανατολισμό και εξωστρέφεια. Στόχοι μας είναι:

  • η συνεχής εξέλιξη του προπτυχιακού μας προγράμματος σπουδών ωστε να συμβαδίζει με τις εξελίξεις στην νέα οικονομία και τις επιχειρήσεις

  • η δημιουργία και προσφορά σύγχρονων μεταπτυχιακών που συμβάλλουν στην εξειδίκευση τόσο των αποφοίτων μας όσο και των στελεχών της τοπικής οικονομίας.