Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη)

 • Ερευνητικά Εργαστηρια

  Ακολουθώντας τη στρατηγική και το όραμα του τμήματος για τη δημιουργία ενός εξωστρεφούς προγράμματος σπουδών που θα υποστηρίζεται από μια επίσης εξωστρεφή ακαδημαϊκή και ερευνητική δραστηριότητα, θα δημιουργηθούν την επόμενη διετία 3 ερευνητικά εργαστήρια.

  Κύριος άξονας της ερευνητικής δραστηριότητας των τριών αυτών εργαστηρίων θα είναι η υποστήριξη και η ανάπτυξη της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, με προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, και η ενεργή συμβολή στην ανάπτυξη της τυποποίησης και πιστοποίησης της γούνας που αποτελεί το κύριο εξαγωγικό προϊόν της περιφέρειας, προς όφελος της περιφερειακής ανάπτυξης .


  Τα τρια εργαστήρια που θα ιδρυθούν και θα λειτουργήσουν στηρίζοντας παράλληλα ερευνητικά και ακαδημαϊκά το νέο πρόγραμμα σπουδών είναι τα εξής :

  1. Εργαστήριο Εξωστρέφειας, Καινοτομίας και νεανικής επιχειρηματικότητας
  2. Εργαστήριο Περιφερειακής ανάπτυξης
  3. Εργαστήριο Πιστοποίησης και Marketing Γούνας (σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανολόγων μηχανικών - Κατεύθυνση Βιομηχανικού Σχεδιασμού)