Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη)

 • Πτυχιακή εργασία

  Ο φοιτητής παράλληλα με την πρακτική άσκηση υποχρεούται να εκπονήσει και να παρουσιάσει πτυχιακή εργασία, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο και ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι των σπουδών του, καθώς καλείται να μελετήσει την θεωρητική και πρακτική εφαρμογή ενός εφαρμοσμένου θέματος οικονομίας, διοίκησης επιχειρήσεων, και marketing, με βάση όσα διδάχτηκε κατά τα 7 εξάμηνα των σπουδών του στο Τμήμα.

  Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας συνίσταται στη συγγραφή και παρουσίαση ενός κειμένου 50-60 σελίδων (15000-18000 λέξεις), όπου αναλύεται και πραγματεύεται ένα επίκαιρο οικονομικό πρόβλημα στον τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων και του marketing, σύμφωνα με το πρότυπο - Οδηγό Εκπόνησης Πτυχιακής του Τμήματος

  Η πτυχιακή εργασία αποσκοπεί στην εξαγωγή αποτελεσμάτων με τη μορφή  ολοκληρωμένων οικονομικών και διοικητικών θέσεων με πλήρη και σαφή αιτιολόγηση και τεκμηρίωση. Κεντρικό στοιχείο της πτυχιακής εργασίας είναι η χρήση  υπολογιστικών και ερευνητικών οικονομικών και διοικητικών εργαλείων, με την υλοποίηση των οποίων ο φοιτητής αποδεικνύει τις γνώσεις και τις δεξιότητες πρακτικής αντιμετώπισης και παρουσίασης ενός οικονομικού - διοικητικού προβλήματος.

  Οι φοιτητές επιλέγουν και συναποφασίζουν το θέμα που τους ενδιαφέρει σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή, με τον οποίον και συνεργάζονται κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της. Η εκπόνηση της πτυχιακής γίνεται παράλληλα με την πρακτική άσκηση του φοιτητή-φοιτήτριας και είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την λήψη του πτυχίου. Οι δηλώσεις των θεμάτων για πτυχιακή γίνονται συνήθως Σεπτέμβρη και Μάρτιο, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Τμήματος. Οι φοιτητές ενθαρρύνονται να τελειώσουν την εκπόνηση της πτυχιακής τους εντός ενός εξαμήνου. 

  Συνολικά η πτυχιακή εργασία αντιστοιχεί σε 20 ECTS

  ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ

  ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ

  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΜΗ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗ

ΣπουδάΖΩ στη Δυτική Μακεδονία


Διαδραστικός ΔΜ

 

eudoxus

 

home link paso

 

Στοιχεία Επικοινωνίας


Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Κοζάνη

Κοίλα Κοζάνης, Κοζάνη 50100
 
 
τηλ. +30 24610 68221
fax. +30 24610 33521
email: sec-dioik@teiwm.gr

Γραμματεία Τμήματος

Αναστασία Λιόφα

Νίκος Κουκουλέτας 


 

Υπεύθυνος Ιστοσελίδας 

Αλεξία Αντωνιάδου