Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη)

 • Κατευθυνση Marketing

  Στην Κατεύθυνση Marketing οι φοιτήτες εμβαθύνουν στη σημασία και την αποτελεσματική εφαρμογή του marketing στις σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμούς, τόσο στην Ελληνική αγοράς όσο και στις διεθνείς αγορές.  

  Εμφαση δίνεται σε μαθήματα που αναλύουν τη λειτουργία και την εφαρμογή του marketing,προάγοντας την κρίτική σκέψη των φοιτητών. Στόχος είναι η καλλιέργεια του σεβασμού και της κατανοήσης διαφορετικών κουλτούρων και πολιτιστικων και κοινωνικών χαρακτηριστικών των καταναλωτών σε διαφορετικές αγορές, ώστε να είναι σε θέση να εργαστούν σε εξωστρεφείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αγορές τους εξωτερικού.

  Οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν 4 μαθήματα επιλογής από σύνολο 11 προσφερομένων μαθημάτων, ανάλογα με τα ειδικά τους ενδιαφέροντα, και την καριέρα που επιθυμούν να κολουθήσουν με το πέρας των σπουδών τους. Ένας αριθμός μαθημάτων επιλογής είναι κοινό με την κατεύθυνση Δίοικησης Επιχειρήσεων ώστε να έρθουν σε επαφή και με σημαντικά θέματα οργάνωση επιχιρήσεων που επηρεάζουν και το marketing. 

   


  Ε' Εξάμηνο
  A/A Μαθήματα Κατηγορία Θεωρία Εργαστήριο Ασκ. Πράξεις Σύνολο Ωρών ECTS
  1 Συμπεριφορά καταναλωτή    ΜΕ 2 2   4 5
  2 Επιχειρηματικά  σχέδια  ΜΕ 2 2   4 5
  3 Διοίκηση  Μάρκετινγκ Ι ΜΕ 2   2 4 5
  4 Μάρκετινγκ  Υπηρεσιών ΜΕ 3   1 4 5
  5 Αγγλική Ορολογία ΙΙ  ΜΕΥ 2   2 4 5
           
  Επιλογής (ένα από τα  τρία)
  6  Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ΜΕ 2   2 4 5
  Βιομηχανικό Μάρκετινγκ   ΜΕ 2   2 4 5
  Διοίκηση Ολικής Ποιότητας   ΜΕ 2   2 4 5
   Σύνολα 24 30
   

  ΣΤ΄Εξάμηνο 
  A/A Μαθήματα Κατηγορία Θεωρία Εργαστήριο Ασκ. Πράξεις Σύνολο Ωρών ECTS
  1 Διοίκηση Μάρκετινγκ ΙΙ ΜΕ 3 2   5 5
  2 Τιμολόγηση Προϊόντος ΜΕY 2 2   4 5
  3 Έρευνα Αγοράς ΜΕ 4     4 5
  Διαφήμιση και Τεχνικές Προβολής  ΜΕY 2   2 4 5
   
  Επιλογής (ένα από τα τρία)
  5 Διεθνές  και  Εξαγωγικό Μάρκετινγκ ΜΕ 2   2 4 5
  5 Τουριστικό Μάρκετινγκ ΜΕ 2   2 4 5
  Business English  ΜΕ 2   2 4 5
   
  Επιλογής (ένα από τα τρία)
  6
  Διοίκηση Οργανωσιακής αλλαγής   ΜΕY 2   2 4 5
   Δημόσιες   Σχέσεις ΜΕY 2   2 4 5
  Επιχειρηματικότητα και καινοτομία ΜΕΥ 2   2 4
   Σύνολα 24 30

   


  Ζ' Εξάμηνο
  A/A Μαθήματα Κατηγορία Θεωρία Εργαστήριο Ασκ. Πράξεις Σύνολο Ωρών ECTS
  1 Στρατηγικό Μάρκετινγκ ΜΕ 3   1 4 5
  2 Πληροφοριακά Συστήματα στην Οικονομία, Εφαρμογή Ανάλυση και Σχεδιασμός ΜΕ 2   4 5
  3  Σεμινάριο τελειοφοίτων- Μεθοδολογία Έρευνας  ΜΕΥ 2  2   4 5
  4  Πολιτική  Προϊόντος  ΜΕ 2   2 4 5
  5 Ευρωπαϊκή Οικονομική ολοκλήρωση  ΜΕY 2   2 4 5
   
  Επιλογής (ένα από τα δύο)
  Μάρκετινγκ Λιανικού  και Χονδρικού Εμπορίου  ΜΕ 2   2 4 5
  6 Διοίκηση Πωλήσεων  & Τεχνική Εμπορικών Συναλλαγών ΜΕ 2   2 4 4
  Σύνολα 24 30
   
   

 

eudoxus

 

home link paso

 

Στοιχεία Επικοινωνίας


Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Κοζάνη

Κοίλα Κοζάνης, Κοζάνη 50100
 
 
τηλ. +30 24610 68221
fax. +30 24610 33521
email: sec-dioik@teiwm.gr

Γραμματεία Τμήματος

Αναστασία Λιόφα


 

Υπεύθυνος Ιστοσελίδας 

Αλεξία Αντωνιάδου