Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη)

 • Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων

  Στην Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων οι φοιτήτες εμβαθύνουν στις οργανωτικές δομές και τη λειτουργία των σύγχρονων επιχειρήσεων και οργανισμών, αποκτώντας τα απαραίτητα εφόδια για να ανταπεξέλθουν στο σύγχρονο, απαιτητικό διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον.

  Εμφαση δίνεται σε μαθήματα που αναλύουν τις επιχειρηματικές λειτουργίες και το διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Οι φοιτητές ανάλογα με τα ενδιαφέροντα τους και την καριέρα που θέλουν να ακολουθήσουν, μπορούν να επιλέξουν 5 τουλάχιστον μαθήματα επιλογής από τα 11 διαθέσιμα.

   


  Ε' Εξάμηνο 
  A/A Μαθήματα  Κατηγορία Θεωρία Εργαστήριο Ασκ. Πράξεις Σύνολο Ωρών ECTS

  1

  Διοίκηση Ολικής Ποιότητας   ΜΕ 2   2 4 5
  2 Διοίκηση Λειτουργιών  ΜΕ 2   2 4 5
  3 Επιχειρηματικά Σχέδια  ΜΕ 2   2 4 5
  4 Οργανωσιακή  Συμπεριφορά  ΜΕΥ 2   2 4 5
  5 Αγγλική Ορολογία ΙΙ ΜΕΥ 2 2 1 5 5
   
  Επιλογής (ένα από τα δύο)
  6 Εταιρική Διακυβέρνηση  ΜΕ 2   2 4 5
  6 Επιχειρηματική Ηθική & Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη  ΜΕ 2   2 4 5
  Σύνολα 25 30

   


  ΣΤ' Εξάμηνο 
  A/A Μαθήματα Κατηγορία Θεωρία Εργαστήριο Ασκ. Πράξεις Σύνολο Ωρών ECTS
  1 Οικονομετρία  ΜΕΥ 3 2   5 5
  2 Διοικητική Λογιστική   ΜΕ 2 2   4 5
  3 Σύγχρονες μορφές χρηματοδότησης ΜΕ 2   2 4 5
  4 Δημόσιες  σχέσεις    ΜΕΥ 2   2 4 5
   
  Επιλογής (ένα από τα τρία)   
  5 Business English   ΜΕ 2   2 4 5
  Διοίκηση Οργανωσιακής Αλλαγής*  ΜΕ 2   2 4 5
  Επιχειρηματικότητα και καινοτομία   ΜΕ 2   2 4 5
   
  (Επιλογής ένα από τα  δύο)      
  6 Σύγχρονη Οικονομία Βαλκανικών & Παρευξείνιων Χωρών* ΜΕΥ 2   2 4 5
  Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις ΜΕΥ 2   2 4 5
  Σύνολα      25 30

  * Τα μαθήματα: Διοίκηση Οργανωσιακής Αλλαγής και Σύγχρονη Οικονομία Βαλκανικών & Παρευξείνιων Χωρών δε θα προσφερθούν το ακαδημαϊκό έτος 2013-14


  Ζ'  Εξάμηνο
  A/A Μαθήματα Κατηγορία Θεωρία Εργαστήριο Ασκ. Πράξεις Σύνολο Ωρών ECTS
  1 Στρατηγική των  Επιχειρήσεων ΜΕ 2   2 4 5
  2 Πληροφοριακά Συστήματα στην Οικονομία, εφαρμογή, ανάλυση  και σχεδιασμός ΜΕΥ 2 2   4 5
  3 Σεμινάριο τελειοφοίτων- Μεθοδολογία Έρευνας  ΜΕΥ 2 2   4 5
  4 Ευρωπαϊκή Οικονομική ολοκλήρωση  ΜΕΥ 2   2 4 5
   
  Επιλογής (ένα από τα δύο)
  5 Ελεγκτική & Εσωτερικός Έλεγχος ΜΕ 2   2 4 5
  5 Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα  ΜΕ 2   2 4 5
   
  Επιλογής (ένα από τα δύο)
  6 Διεθνείς Οικονομικοί Οργανισμοί  ΜΕΥ 2   2 4 5
  6 Επιχειρησιακές επικοινωνίες  ΜΕΥ 2   2 4 5
  Σύνολα      24 30

   

   

 

eudoxus

 

home link paso

 

Στοιχεία Επικοινωνίας


Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Κοζάνη

Κοίλα Κοζάνης, Κοζάνη 50100
 
 
τηλ. +30 24610 68221
fax. +30 24610 33521
email: sec-dioik@teiwm.gr

Γραμματεία Τμήματος

Αναστασία Λιόφα


 

Υπεύθυνος Ιστοσελίδας 

Αλεξία Αντωνιάδου